Diğer Hukuk Hizmetlerimiz

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI: Şirketlerin  günlük hayatta karşılaştığı idari, sözleşmesel, ticari, ekonomik, etik, personel içi ve dışı sorunlar v.s.  hakkında danışmanlık  verilmesi, istenilen veya gerek duyulan metinlerin hazırlanması. Bu anlamda hukukun her alanında gerekli olan tüm  hukuk dallarında araştırma, istenilmesi halinde uzmanlara başvurma, ekip desteği, stratejik işbirliği gibi yol ve yöntemlerle gerekli alanda gerekli hukuki destek sunulur.

 

YASAL İŞ TAKİBİ: Adliyeler, Bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru dosyası hazırlanması dahil tüm idari ve resmi kurumlarda gerekli hukuki ve idari işlemlerin icrası için gerekli başvuruların yapılması, belge ve dokümanların hazırlanması, teslimi, takibi ve prosedürlerin izlenmesi olmak üzere gerekli tüm avukatlık işlemlerinin ifası.

 

DURUŞMA YÖNETİMİ: Müvekkillerin duruşmaları dikkatle takip edilir ve sonrasında müvekkile raporlanır. Davaların gidişatı hakkında müvekkillere ara raporlar düzenlenir. Duruşma, Mahkeme ile temasın olduğu bir aşama olup, burada verilen mücadele oldukça önemlidir. Ofisimiz, müvekkillerin meramını, dosyalar arasında boğulan ve iş yükü altında ezilen hakimlere en iyi biçimde anlatabilmek için duruşma ortamını değerli bir fırsat olarak görür.

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI: Şirketlerin  günlük hayatta karşılaştığı idari, sözleşmesel, ticari, ekonomik, personel içi ve dışı sorunlar sair  hakkında danışmanlık  verilmesi, istenilen veya gerek duyulan metinlerin hazırlanması. Bu anlamda hukukun her alanında gerekli olan tüm  hukuk dallarında araştırma, istenilmesi halinde uzmanlara başvurma, ekip desteği, stratejik otaklık gibi yol ve yöntemlerle gerekli alanda gerekli hukuki destek sunulur.

 

YASAL İŞ TAKİBİ: Adliyeler, Bakanlıklar, Anayasa mahkemesine bireysel başvuru dosyası hazırlanması dahil tüm idari ve resmi kurumlarda gerekli hukuki ve idari işlemlerin icrası için gerekli başvuruların yapılması, belge ve dökümanların hazırlanması, teslimi, takibi ve prosedürlerin izlenmesi olmak üzere gerekli tüm avukatlık işlemlerinin ifası.

 

DURUŞMA YÖNETİMİ: Müvekkillerin duruşmaları dikkatle takip edilir ve sonrasında müvekkile raporlanır. Davaların gidişatı hakkında müvekkillere ara raporlar düzenlenir. Duruşma, Mahkeme ile temasın olduğu bir aşama olup, burada verilen mücadele oldukça önemlidir. Ofisimiz, müvekkillerin meramını, dosyalar arasında boğulan ve iş yükü altında ezilen hakimlere en iyi biçimde anlatabilmek için duruşma ortamını değerli bir fırsat olarak görür.