Eğitim & Materyal Hazırlama Hizmetlerimiz

Hukuk Büromuz aşağıdaki alanlarda  müvekkillerine hukuk eğitimleri sunmaktadır:

✓ İş Hukuku Eğitimi

✓ Sözleşme Hukuku Eğitimi

✓ Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimi

✓ Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi

✓ Bankacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi

✓ Temel Borçlar Hukuku Eğitimi

Eğitim verilecek personel ile verilecek eğitimin kapsamının ve şirketin ihtiyacının anlaşılabilmesi için ön görüşme yapılır ve şirketin öncelikleri, ihtiyaçları tespit edilir. Sonrasında buna ilişkin  özel program hazırlanır ve eğitim gerçekleştirilir.

Şirket içi Personele Yasal Uyum, etik vs. güncel hukuki sorunlar hakkında ihtiyaç duyacağı Rehber, klavuz, broşür, kitapçık niteliğinde bilgilendirme metinlerinin hazırlanması

✓ Kişisel Veriler Hukuku, Ticari İletiler Hukuku gibi yasal uyum konularında ihtiyaç duyulan form ve belgelerin, rehberlerin hazırlanması,

✓ Şirketlerin faal olduğu sektörü ve hitap ettiği pazarı ilgilendiren önemli yasa ve yönetmelikler  hakkında rehber niteliğinde bilgi notları hazırlanması,

✓ Şirketlerin tabi olduğu regüle kurumların istediği özet mevzuatlar hakkında şirket anayasalarının, personel rehber kitapların ve kod kitapların, iç yönetmeliklerin hazırlanması.

Hukuk Büromuz aşağıdaki alanlarda  müvekkillerine hukuk eğitimleri sunmaktadır:

✓ İş Hukuku Eğitimi

✓ Sözleşme Hukuku Eğitimi

✓ Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitimi

✓ Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi

✓ Bankacılar İçin Temel Hukuk Eğitimi

✓ Temel Borçlar Hukuku Eğitimi

Eğitim verilecek personel ile ön görüşme yapılır ve öncelikleri, ihtiyaçları tespit edilir. Sonrasında buna ilişkin  özel program hazırlanır ve eğitim gerçekleştirilir.

Yasal Uyum – Şirket içi Personele Gün Hakkında İhtiyaç Duyacağı Rehber Niteliğinde Bilgilendirme Metinlerinin Hazırlanması

✓ Kişisel veriler hukuku, ticari iletiler hukuku gibi yasal uyum konularında ihtiyaç duyulan form ve belgelerin, rehberlerin hazırlanması,

✓ Şirketlerin faal olduğu sektörü ilgilendiren önemli yasa ve yönetmelikler  hakkında rehber niteliğinde bilgi notları hazırlanması,

✓ Şirketlerin tabi olduğu regüle kurumların istediği özet mevzuatlar hakkında şirket anayasalarının, personel rehber kitapların ve kod kitapların, iç yönetmeliklerin hazırlanması.