Eser Hukuku ve Telif Hakları

✓ Telif haklarından kaynaklanan davaların takibi,

✓ Telif haklarından kaynaklanan sözleşmelerin, rıza formlarının hazırlanması, incelenmesi ve
hukuki görüş oluşturulması.

✓ Telif haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık verilmesi.

✓ Telif Haklarının tescili ve korunmasında danışmanlık verilmesi.