İş Hukuku

✓ İş Hukuku davaları öncesinde ya da dava aşamasında zorunlu ya da isteğe bağlı (ihtiyari) arabuluculuk ya da sulh sözleşmesi ile uyuşmazlığın taraflar arasında gizli olarak çözülmesi,

✓ İşe iade davaları,

İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan Kıdem ve İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Yıllık İzin Alacağı, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil, Fazla Mesai Alacakları, Kötü Niyet Tazminatı, Ayrımcılık Tazminatı davaları,

İş sözleşmesinden kaynaklı rekabet yasağı sözleşmelerinin düzenlenmesi, rekabet yasağı ihtilafları hakkında bilgi notu oluşturulması,

İş sözleşmelerinin, personel/iş yeri iç yönetmeliklerinin, görev tanımlarının ve eklerinin hazırlanması ve düzenlenmesi,

İş sözleşmelerinde Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamında oluşturulması gerekli belgelerin hazırlanması,

✓ İş sözleşmesinin sona erdirilmesi sürecinde veya alacakların talep edilmesine ilişkin savunma, uyarı, fesih yazısı, fesih ihtarnamesi ve benzeri yazıların hazırlanması,

İş Hukuku mevzuatının uygulanması konusunda danışmanlık verilmesi,

Mobbing (yıldırma) sebebiyle işten ayrılma sonucu tazminat davaları,

Olası işçilik alacakları hesaplanması ve raporlanması.

 • İş davaları öncesinde ya da dava şamasında zorunlu ya da isteğe bağlı (ihtiyari arabuluculuk) ya da sulh sözleşmesi ile uyuşmazlığın taraflar arasında çözülmesi,
 • İşe iade davaları,
 • İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan Kıdem
  ve İhbar Tazminatı, ücret alacağı, Yıllık izin alacağı, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil, fazla mesai alacakları, kötü niyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı davaları,
 • İş sözleşmesinden kaynaklı rekabet yasağı sözleşmelerinin düzenlenmesi, rekabet yasağı ihtilafları hakkında bilgi notu oluşturulması.
 • İş sözleşmelerinin, personel/işyeri iç yönetmeliklerinin ve eklerinin
  hazırlanması ve düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinde Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamında hazırlanması gerekli belgelerin hazırlanması,
 • İş sözleşmesinin sona erdirilmesi sürecinde veya alacakların
  talep edilmesine ilişkin savunma, uyarı, fesih yazısı, fesih ihtarnamesi ve benzeri yazıların hazırlanması,
 • İş Hukuku mevzuatının uygulanması konusunda danışmanlık verilmesi
 • Mobbing (yıldırma) sebebiyle işten ayrılma sonucu tazminat davaları
 • Olası işçilik alacakları hesaplanması ve raporlanması