Marka,Tasarım ve Patent Hukuku

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, hatta sesler ve koku gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketlerin yüzü ve itibar sebebi olup, şirketlerin mal varlığı ve hisse değerinin artmasında da çok büyük bir yere sahiptir. Türk Hukuku’nda  markalar, tasarımlar ve patentler Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde  tescil edilmekte ve korunmaktadır. Uluslararası arenada ise  marka başta olmak üzere sınai hakların korunmasında ve tescilinde Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) başta gelmektedir.  Yine her ülkenin  TPE benzeri yerel makamları  nezdinde sınai hakların tescili ve korunması sağlanmaktadır.

Marka, Tasarım ve Patent Hukuku ve coğrafi işaretler alanında hizmetlerimiz şöyledir:

✓ Marka tescili gibi Marka vekilliği ve işlemleri,

Üçüncü kişilerin sınai hak başvurularına karşı itiraz işlemleri ve/veya yapılan itirazlara cevap verilmesi,

✓ Markanın veya tasarımın reddi halinde itiraz edilmesi işlemleri,

✓ İtiraza uğrayan hakka karşı savunma dilekçesinin hazırlanması,

✓ Marka ve tasarım koruma süresinin sona ermesi takipleri  ve yenilenmesi,

✓ Marka benzerlik hakkında genel nitelikte bilgi notu oluşturulması,

✓ Fikri mülkiyet anlaşmalarının (lisans, devir, franchising anlaşmaları sair) müzakeresi, hazırlanması ve incelenerek görüş verilmesi,

✓ Marka, Tasarım ve Patent Hukuku’ndan kaynaklanan karar iptali, hükümsüzlük, tecavüz, maddi-manevi tazminat davaları takip ve danışmanlık hizmetleri,

✓ Haksız rekabet davaları,

✓ Coğrafi işaretlerin usulsüz kullanımından kaynaklanan davalar.