Sosyal Medya Hukuku

✓ Basın Kanunu kapsamında tekzip (cevap ve düzeltme hakkı) ve cezai süreçlerin takibi,

✓ İçeriklerin yayından kaldırılması dahil 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”dan doğan ihtilaflar,

Bilişim suçları ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen hakaret, tehdit, vs. suçlara dair şikayet ve dava süreçlerinin takibi,

✓ RTÜK mevzuatı kapsamında danışmanlık, sözleşme hazırlanması ve incelenmesi.

    • Basın Kanunu kapsamında tekzip ve cezai süreçlerin takibi,
    • İçeriklerin yayından kaldırılması dahil 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”dan doğan ihtilaflar
    • Bilişim suçları ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen hakaret, tehdit, vs. suçlara dair şikayet ve dava süreçlerinin takibi
    • RTÜK mevzuatı kapsamında danışmanlık, sözleşme hazırlanması ve incelenmesi.